Новошахтинск
Официальный сайт Администрации города
8 863 69 228 53
Телефон Администрации
Направить предложение Онлайн-приёмная
Факты
Оборот розничной торговли по всем каналам реализации за январь-март 2017 года увеличился на 5,0%

Список молодых семей - участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, изъявивших желание получить социальную выплату в 2015 году

№ п/п Ф.И.О. Дата включения молодой семьи в список участников подпрограммы
1 Косинова О.А. 11.06.2014
2 Мусатова А.И. 29.08.2014
3 Фассалов С.А. 26.01.2009 31.08.2011
4 Петрусенко Е.С. 04.05.2009 28.10.2013
5 Баранова Е.В. 16.04.2010 20.07.2011
6 Кропива А.В. 16.04.2010 15.07.2011
7 Волков П.Ю. 12.08.2011
8 Куличенко Д.С. 12.08.2011
9 Предко А.В. 12.08.2011
10 Скалеух Я.С. 12.08.2011
11 Степанов Е.А. 12.08.2011
12 Собольков С.В. 12.08.2011
13 Удовиченко В.В. 12.08.2011
14 Устименко А.А. 12.08.2011
15 Чекина Е.А. 12.08.2011
16 Чижова Н.И. 12.08.2011
17 Алейников И.А. 31.08.2011
18 Гайдук Л.В. 31.08.2011
19 Игнашина С.Ю. 31.08.2011
20 Кеба Н.А. 31.08.2011
21 Коротков С.С. 31.08.2011
22 Рамазанова О.А. 31.08.2011
23 Степаненко М.Н. 31.08.2011
24 Ушаков В.В. 31.08.2011
25 Чубенко А.Ю. 31.08.2011
26 Вахненко Л.А. 28.10.2011
27 Григоренко М.Ю. 28.10.2011
28 Дегтярев Е.В. 28.10.2011
29 Калин А.В. 28.10.2011
30 Лютый А.Н. 28.10.2011
31 Чернова Н.О. 28.10.2011
32 Сафонова А.Н. 25.11.2011
33 Андрющенко К.С. 26.12.2011
34 Богдасова М.В. 26.12.2011
35 Бочарникова Е.В. 26.12.2011
36 Морозова В.В. 26.12.2011
37 Сергованцев А.А. 26.12.2011
38 Сикорако И.А. 26.12.2011
39 Скороход О.В. 26.12.2011
40 Алейников А.В. 15.03.2012
41 Шкурова Я.Н. 15.03.2012
42 Барабанщиков Н.А. 05.04.2012
43 Козьменко В.Б. 05.04.2012
44 Рябцева О.В. 05.04.2012
45 Чебану Т.О. 05.04.2012
46 Демьяненко О.С. 25.05.2012
47 Игнащенко А.В. 25.05.2012
48 Ильин Е.В. 25.05.2012
49 Кириченко И.В. 25.05.2012
50 Кривко Е.В. 25.05.2012
51 Маяцкая И.А. 25.05.2012
52 Попова Н.В. 25.05.2012
53 Репкина И.А. 25.05.2012
54 Стольная В.С. 25.05.2012
55 Кузьмичева К.Г. 29.06.2012
56 Николаев А.В. 29.06.2012
57 Николаевв В.В. 29.06.2012
58 Ситникова А.В. 29.06.2012
59 Скнарина Е.С. 29.06.2012
60 Супрунов М.А. 29.06.2012
61 Баженова М.В. 21.08.2012
62 Бойченко Е.Н. 21.08.2012
63 Васильев М.И. 21.08.2012
64 Захватаева А.А. 21.08.2012
65 Можина Е.В. 21.08.2012
66 Череватенко Е.А. 21.08.2012
67 Шипилова Е.В. 21.08.2012
68 Ших В.А. 21.08.2012
69 Бундиков А.В. 24.08.2012
70 Гамеев С.С. 24.08.2012
71 Кожушко А.И. 24.08.2012
72 Корнилова Т.А. 24.08.2012
73 Мокрышева Е.Ю. 24.08.2012
74 Объезднова О.В. 24.08.2012
75 Полянский С.С. 24.08.2012
76 Смолянинова О.А. 24.08.2012
77 Чеботарева В.В. 24.08.2012
78 Алейникова А.А. 28.09.2012
79 Кравченко Е.А. 28.09.2012
80 Стволин А.Н. 28.09.2012
81 Барабаш Е.В. 16.11.2012
82 Гуденко Я.Н. 16.11.2012
83 Сень Я.С. 16.11.2012
84 Сечкарев Ю.А. 16.11.2012
85 Сибирцева А.Б. 16.11.2012
86 Шмулева О.И. 16.11.2012
87 Веремейцева Ю.М. 07.12.2012
88 Дулгир Е.А. 07.12.2012
89 Огурцова А.В. 07.12.2012
90 Сердюк Л.А. 07.12.2012
91 Ефимов Е.В. 25.12.2012
92 Захарова О.А. 25.12.2012
93 Кожуховская Е.С. 25.12.2012
94 Козлов Е.К. 25.12.2012
95 Коржук А.А. 25.12.2012
96 Лотошников Н.Ю. 25.12.2012
97 Марку О.А. 25.12.2012
98 Полторацкий П.Ф 25.12.2012
99 Прокопьева И.А. 25.12.2012
100 Савченко Ю.В. 25.12.2012
101 Волков В.М. 05.02.2013
102 Ларин В.В. 18.02.2013
103 Беличенко А.В. 21.03.2013
104 Богитов А.В. 21.03.2013
105 Будченко А.В. 21.03.2013
106 Головина Е.В. 21.03.2013
107 Музыкантов В.А. 21.03.2013
108 Пиструга А.С. 21.03.2013
109 Рузас Р.Ю. 21.03.2013
110 Булавин А.В. 07.05.2013
111 Демидов В.А. 07.05.2013
112 Диденко А.Ю. 07.05.2013
113 Докторевич М.Г. 07.05.2013
114 Акопян Л.Л. 14.06.2013
115 Крикунова А.О. 14.06.2013
116 Пронь В.Н. 14.06.2013
117 Шаповалов А.А. 14.06.2013
118 Вавилова О.А. 02.08.2013
119 Ванглис Т.Н. 02.08.2013
120 Данильян Л.Ю. 02.08.2013
121 Погребенков О.В. 02.08.2013
122 Пономаренко Е.А. 02.08.2013
123 Прилуцкая Н.А. 02.08.2013
124 Соловьева Е.Н. 02.08.2013
125 Синченко Е.М. 02.08.2013
126 Тишенина И.В. 02.08.2013
127 Шаройко М.В. 02.08.2013
128 Гусейнов Ш.Ш. 02.09.2013
129 Коваль К.Ю. 02.09.2013
130 Лебедько Н.В. 02.09.2013
131 Шумная Ю.А. 02.09.2013
132 Власов А.В. 28.10.2013
133 Жигайлов И.С. 28.10.2013
134 Камардина Е.В. 28.10.2013
135 Коваль М.В. 28.10.2013
136 Свиренко М.П. 28.10.2013
137 Ткаченко А.В. 28.10.2013
138 Трунов А.В. 28.10.2013
139 Фисенко О.А. 28.10.2013
140 Шандра Я.А. 28.10.2013
141 Шумская И.А. 28.10.2013
142 Данилин А.Ю. 15.11.2013
143 Калабухов С.П. 15.11.2013
144 Колкатинов А.А. 15.11.2013
145 Котова П.А. 15.11.2013
146 Крыштопова А.Н. 15.11.2013
147 Ласкова Г.Н. 15.11.2013
148 Нифонтова С.В. 15.11.2013
149 Пылаев А.В. 15.11.2013
150 Кияшко Т.Л 13.12.2013
151 Колесникова Е.А. 13.12.2013
152 Кулыгина Ю.А. 13.12.2013
153 Сереженко Е.Н. 13.12.2013
154 Степанюк И.Н. 07.02.2014
155 Чепурина М.С. 07.02.2014
156 Ажогина Я.С. 15.04.2014
157 Акелин С.В. 15.04.2014
158 Алиметов Э.Н. 15.04.2014
159 Балаханов Д.К. 15.04.2014
160 Березина О.В. 15.04.2014
161 Воробьева А.Е. 15.04.2014
162 Джафарова Э.С. 15.04.2014
163 Дмитров Я.А. 15.04.2014
164 Зайчиков В.В. 15.04.2014
165 Кондрюк А.Г. 15.04.2014
166 Лесникова С.И. 15.04.2014
167 Медвецкая О.И. 15.04.2014
168 Мягкова О.В. 15.04.2014
169 Науменко В.Н. 15.04.2014
170 Полосин А.А. 15.04.2014
171 Приходько С.Ю. 15.04.2014
172 Репкина С.Ю. 15.04.2014
173 Самойленко Е.С. 15.04.2014
174 Синица А.И. 15.04.2014
175 Спатарь Д.О. 15.04.2014
176 Шапошникова А.И. 15.04.2014
177 Щелокова Е.А. 15.04.2014
178 Волков М.Е. 11.06.2014
179 Дорошенко А.А. 11.06.2014
180 Зинченко В.А. 11.06.2014
181 Исаев Ю.А. 11.06.2014
182 Муратов Р.И. 11.06.2014
183 Нетесова А.И. 11.06.2014
184 Овчаренко Ф.А. 11.06.2014
185 Пономаренко О.А. 11.06.2014
186 Потапова И.В. 11.06.2014
187 Ушакова Ю.А. 11.06.2014
188 Чернавин Р.С. 11.06.2014
189 Чуркина А.И. 11.06.2014
190 Агеева В.С. 14.08.2014
191 Бородина Е.О. 14.08.2014
192 Варламова Е.С. 14.08.2014
193 Долгополов П.П. 14.08.2014
194 Зайцева О.А. 14.08.2014
195 Убирия М.Л. 14.08.2014
196 Фомченко О.А. 14.08.2014
197 Алейникова Е.И. 29.08.2014
198 Богданова Ю.А. 29.08.2014
199 Богославец Е.А. 29.08.2014
200 Губарева А.В. 29.08.2014
201 Гюльназарова В.А. 29.08.2014
202 Евдасьева Ю.А. 29.08.2014
203 Еланцева Ю.М. 29.08.2014
204 Калабухов О.С. 29.08.2014
205 Конькова Н.И. 29.08.2014
206 Костина В.Б. 29.08.2014
207 Кравченко А.А. 29.08.2014
208 Курина А.А. 29.08.2014
209 Нестеренко Н.Н. 29.08.2014
210 Разумак В.И. 29.08.2014
211 Рамазанова Т.В. 29.08.2014
212 Сбитнев А.А. 29.08.2014
213 Слабухин В.А. 29.08.2014
214 Чекомасова М.А. 29.08.2014
215 Шаповалова А.И. 29.08.2014
216 Шаповалова Е.С. 29.08.2014
217 Шпакова М.А. 29.08.2014
218 Яшечкин Д.В. 29.08.2014


Материал размещен 05.05.2015 10:42.
Контактные данные
  • Телефон Администрации 8 (86369) 2-28-53
  • Контрольно-оргнизационная поддержка сайта - общий отдел Администрации города 8 (86369) 2-23-94